Categorie: Uncategorized

Het nieuwe lobbyen. Zo maak je je lobby coronaproof.   

Door Erik van Venetië

Hoe blijf jij zichtbaar voor de politici en ambtenaren die over jouw toekomst beslissen? Vergroot je lobbykracht in deze onzekere tijden. Lever ideeën en oplossingen voor het ‘voorlopige nieuwe normaal’. Beïnvloed daarmee de besluiten in Den Haag of in de gemeente. Dat is harder nodig, want nieuwe ideeën zijn welkom. En bovendien lobbyt iedereen mee, ook klantengroepen, je achterban, medewerkers. Wees erbij. Anders beslissen anderen over jou, zónder jou. 

Werk aan de winkel dus.

De banken, de horeca, de sportscholen, de verpleeghuizen, theaters en kunstenaars, de zzp’ers, allemaal lobbyen ze onder hoogspanning in Den Haag om de gevolgen van de crisis op te vangen. Met wisselend succes. 

Intussen wordt het tijd verder vooruit te kijken. Naar een periode waarin de pandemie voortduurt, waarin afstand houden, meer thuis werken en videobellen gewoon wordt. Politici en ambtenaren zoeken nieuwe ideeën die werken in de nieuwe tijd. Ze hebben altijd al behoefte aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar nu helemáál.  

Wil je ervoor zorgen dat de politiek de juiste richting inslaat voor jouw branche en bedrijf? Neem dan contact op met Erik van Venetië. E-mail:  Contact@erikvanvenetie.nl. Telefoon 06-3729 5412

Als jij je lobby – of je ‘public affairs strategie’ – coronaproof wilt maken, neem dan om te beginnen afscheid van een paar veelgehoorde misverstanden. Ik noem de zeven sprookjes over lobbyen. En ik geef de tips om het beter te doen.

  1. ‘Ik regel het wel even met de wethouder als ik die straks op de tennisbaan zie’Ach, ging het maar zo makkelijk. Lobbyen is vaak een zaak van lange adem, waarover veel meer mensen meebeslissen dan alleen een wethouder of een minister. Denk je ook aan de ambtenaren, de Kamerleden en de gemeenteraadsleden? Lobbyen voor een nieuwe weg of een subsidie kan jaren duren. Even snel iets regelen onder vriendjes wordt zeldzaam.
  2. ‘Lobbyen kan ik heel goed in mijn eentje. Daar heb ik niemand bij nodig’Een achterhaald idee. Beslissers luisteren niet alleen naar jouw verhaal. Zeker in deze coronatijd zoeken ze opvattingen uit allerlei hoeken: ook steeds meer van de bekende brancheorganisaties en koepels met een grote achterban. Denk maar aan Horeca Nederland, de verzamelde kunstenorganisaties en de vereniging van banken. En vergeet niet de ongeorganiseerde burgerlobby die een luidere stem krijgt. Lobbyen wordt steeds meer de kunst van het bondgenootschappen sluiten. Zorg voor eenheid en een breed front. Werk dus samen met bekende en nieuwe partners.
  3. ‘Lobbyen is een dubieuze bezigheid, daar wil ik niets mee te maken hebben’Een hardnekkig misverstand. Goed, er blijft een zweem van mist rond het begrip lobbyen hangen, hoewel die de laatste jaren langzaam wegwaait. Bedenk dat ziekenhuizen lobbyen, en de fysiotherapeuten en de patiëntenorganisaties, om maar in de zorgsector te blijven. En wat dacht je van Greenpeace, Natuurmonumenten of organisaties die helpen de nieuwe corona-armoede te bestrijden. Zolang je eerlijk en open lobbyt, is er niks aan de hand. Dan ben je welkom bij de ontvangers van jouw lobby, politici en ambtenaren.
  4. ‘Ik doe niet aan lobbyen, dat is alleen voor de elite’Wat een onzin. De afgelopen jaren groeit de burgerlobby. Het wordt drukker op het speelveld. Vele honderden burgergroepen lobbyen mee. Om windmolens tegen te houden, voor meer salaris en minder werkdruk, zoals de leraren deden, voor meer fietspaden in de stad of andere goede doelen. Lobbyen is daarmee al jarenlang people’s business en niet alleen een zaak voor de elite.
  5. ‘Lobbyen heeft mij geen zin, want die ambtenaren hebben altijd een hekel aan mij gehad‘Vergeet het. Misschien heb je slechte ervaringen gehad met een ambtenaar of een politicus. Ouwe koeien en oud zeer: zet je eroverheen. Kom met een goed idee, een nieuw product of dienst waar de maatschappij iets aan heeft, dan is de kans groot dat je weer welkom bent. Er zijn altijd nieuwe kansen.
  6. ‘Lobbyen is iets voor in de binnenkamers’Vroeger ja, toen speelde de lobby zich af in de luwte. Met behulp van sociale media en videobellen heeft iedereen nu de kanalen binnen handbereik om zelf te lobbyen. Maak jezelf zichtbaar op Facebook of Twitter met jouw nieuwe product waarmee je meer mensen mee aan het werk helpt of waarmee je de zorg goedkoper maakt.
  7. ‘Ik hoor iedereen roepen dat ik in coronatijd een maatschappelijk gezicht moet laten zien, maar dat is niks voor mij’Erg onverstandig. Kies je ervoor om alleen voor je eigen belang op te komen? In deze coronatijd wordt dat steeds minder geaccepteerd. Matrassenfabrikant Auping maakt mondkapjes, DSM maakt neusstaafjes voor coronatesten, uitgeversgroep RELX stelt wetenschappelijke kennis voor iedereen gratis beschikbaar. Steeds meer bedrijven, ook die waar je het vroeger nooit van verwachtte, laten hun maatschappelijke gezicht zien. Maatschappelijk lobbyen maakt jouw lobby zichtbaar en maakt je extra welkom bij beslissers. Zo maak je je lobby coronaproof.

Wil je zelf coronaproof lobbyen, wil je advies over je public affairs strategie of je praktische lobby-aanpak? Neem contact op met Erik van Venetië. E-mail:  Contact@erikvanvenetie.nl. Telefoon:  06-3729 5412 

 

Coronawetten voor public affairs

Wat betekent de coronacrisis voor jouw public affairs strategie? Welke nieuwe keuzes maak jij? Pas geleden bracht de Nederlandse uitgeverij Haystack het boek Never waste a good crisis uit. Jammer van die clichématige titel, maar dat is dan ook het enige minpuntje. Dit is een actueel en urgent boek, geschreven midden in de coronacrisis. Tien Nederlandse deskundigen geven de maatregelen die je nu kunt nemen om morgen te overleven. En daarin gaan ze een stuk verder dan: we blijven online vergaderen.

Dit zijn de ‘wetten’ die mij het meeste aanspreken en die ik op de public affairs praktijk kan toepassen.

Uitvoeringskracht voorop

Strategie = uitvoering, schrijft strategieadviseur Jacques Pijl. Vergeet even de SWOT’s en de businessmodellen om greep te krijgen op de toekomst. ‘Met vijftig procent van de informatie moet je honderd procent van de besluiten nemen’, zei premier Rutte.

Toepasbaar op public affairs (PA)? Jazeker. De laatste tijd relativeer ik al steeds meer het belang van PA-plannen. Het gaat meer en meer om het vermogen om wendbaar te zijn en om het uitvoeren van afgebakende projecten met een korte doorlooptijd. Dingen samen doen, en wel nú.

Terug naar je regio

In crisistijd is je directe omgeving een voedingsbron voor je vernieuwing, schrijft transitiehoogleraar Gert-Jan Hospers. Wil je helpen de economie weer op poten te zetten? Werk samen met de gemeente, de provincie, het toonaangevende MKB, het ziekenhuis, de onderwijsinstelling. Crisistijd is regionale triple-helix-tijd. Brainport Eindhoven ontstond in de jaren negentig, in een crisis met ontslagen bij Philips en DAF Trucks.

De les voor PA: kijk eerst in je eigen achtertuin.

Innovatie door variatie

Stimuleer de innovatie door heel verschillende mensen bij elkaar te zetten, met een gezamenlijk kenmerk: nieuwsgierigheid. Bart Stofberg adviseert: organiseer de ontmoetingen en laat het enthousiasme ontstaan. Schakel control, compliance, plannen van aanpak, KPI’s uit, die dempen innovatie. Stel als management wel de uitdagende vragen. Waar gaan we de nieuwe klanten, groepen burgers of andere eindgebruikers mee helpen?

De parallel met PA: zoek de vernieuwing samen met een grote variatie aan mensen intern en extern: collega’s en stakeholders. Kunnen we een lobbycoalitie sluiten met vijf nieuwe bondgenoten? Hoe krijgen we onze oplossing in het nieuwe regeerakkoord?

Meer mentale waarde

Blijf zichtbaar. Merken die zich tijdens de crisis nestelen in de hoofden, blijven daar, zegt marketingdeskundige Erwin Wijman. En blijf betekenisvol. Help een maatschappelijk probleem op te lossen zonder tegenprestatie. Je financiële waarde groeit daardoor niet, je ‘mentale waarde’ wel, zegt Wijman.

Tja! Hoe toepasbaar wil je het hebben? Bedrijven en organisaties die nu een maatschappelijke rol spelen zijn en het eigen belang niet voorop zetten zijn welkom bij beslissers. Meer mentale waarde? Ik noem het gunfactor.

Voorbereid op de volgende crisis?

En dan, als je weer op adem kan komen, is het verleidelijk om terug te keren naar het oude normaal, schrijven Jan Adriaanse en Erik in ’t Groen. Beter is vooruit te kijken, nog actiever dan je ooit deed. Zoek ontwikkelingen in je sector of bedrijfstak, mogelijke schokeffecten van de crisis, veranderend consumentengedrag, culturele en technologische trends. Wat wordt de volgende crisis na 9/11, de kredietcrisis en de coronacrisis? Ben je voorbereid?

Vooruit kijken. Voor het public affairs vak evident. Controversiële, allesomvattende ‘wicked issues’ zijn de laatste jaren al bepalend in de public affairs. Die tendens zet zich door. Iedereen tast in het duister. Ook de Haagse en Brusselse beslissers zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de na-coronatijd. Breng je kennis en zoek mee.

De ultieme wet

Het boek kwam er in twee weken, op initiatief van Gert-Jan Hospers. Samen met schrijvers, drukker, corrector, vormgever en uitgever, die er allemaal plezier in hadden om het boek in zo korte tijd te produceren. En daar komt-ie, de laatste wet luidt dan ook: ‘Werk samen met de aardigste en meest enthousiaste mensen die je kunt vinden’.

Benut de burgerlobby

De opkomst van de burgerlobby past in een trend: de eindgebruiker krijgt meer macht. Tijd om lobby bottom-up te organiseren, schrijf ik in een artikel in VM.

Berenschot Benchmark Public Affairs

Je hebt een sterk thuisfront nodig om buiten de deur effectief te beïnvloeden. En hoe bewijs je de toegevoegde waarde van public affairs? Doe mee aan de Berenschot Benchmark Public Affairs, onder leiding van Erik van Venetië.