Eén Kamerlid op zeven fulltime lobbyisten

kamerlid tweede kamer

Den Haag is een lobbyparadijs. Naar schatting tweeduizend mensen lobbyen fulltime of parttime in de Tweede Kamer en bij departementen. Van Venetië: ‘Kamerleden staan wantrouwiger tegenover bestuurders en willen het geluid van gewone burgers en mensen op de werkvloer horen.’

Eén Kamerlid op zeven fulltime lobbyisten

Den Haag is een lobbyparadijs. Naar schatting tweeduizend mensen lobbyen fulltime of parttime in de Tweede Kamer en bij departementen.

Die globale schatting maakte lobby-adviseur Erik van Venetië van Berenschot vrijdag in een interview op Radio 1 in het NCRV-programma ‘Lunch!’. Hij is medeauteur van Het Grote Lobbyboek (uitgeverij Business Contact). Dat boek beleefde zojuist zijn vijfde druk.

Exacte cijfers ontbreken, maar een simpele berekening leert dat er op elk Tweede Kamerlid zeven fulltime lobbyisten op het Binnenhof rondlopen, becijfert Van Venetië. Er zijn naar schatting 750 fulltime lobbyisten van bedrijven, brancheorganisaties, overheden en belangenorganisaties actief in Den Haag. Van hen zijn er 511 lid van de Beroepsvereniging voor public affairs (BVPA). Het aantal leden van de BVPA is het enige harde getal.

Verder lobbyen er ongeveer 750 directeuren, voorzitters en burgemeesters als een onderdeel van hun werk, schat Van Venetië. ‘Een onbekend aantal ambtenaren van provincies en gemeenten doen lobbywerk in Den Haag zonder dat er ”lobbyist” op hun visitekaartje staat.’ Daarnaast zijn er honderden ‘hobbylobbyisten’ actief. Deze ongeruste burgers vragen in hun eentje of in kleine lobbygroepen aandacht bij Kamerleden, vaak met behulp van internet.

Er zijn veel oorzaken van de stille groei van het aantal lobbyisten. De bezuinigingen van het kabinet dwingen velen tot lobbyacties. Het huidige minderheidskabinet – midden in een tussenformatie – geeft organisaties kans om te lobbyen. Veel wetgeving wordt gedecentraliseerd, waardoor lagere overheden in lobby-actie komen. En Kamerleden staan steeds meer open voor het belang van burgers en professionals. Van Venetië: ‘Kamerleden staan wantrouwiger tegenover bobo’s en willen het geluid van gewone burgers en mensen op de werkvloer horen.’

Bron: Interview op Radio 1 in het NCRV-programma ‘Lunch’, 23 maart 2012