dethemedetheme
lobbyen

Lokale public affairs

Merk je dat de gemeente steeds meer over jou te zeggen krijgt? Ga dan professioneler lobbyen bij wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren.

Producten:
– Een advies waarmee je systematisch de gemeentelijke besluitvorming beïnvloedt, zowel politiek als ambtelijk. We kijken naar jouw prioriteiten, naar ‘wie praat met wie’ in de gemeente, naar de lokale issues die voor jou belangrijk zijn en hoe je de samenwerking met je stakeholders vernieuwt.

– Een workshop voor jou en je collega’s over alles aspecten van de lokale lobby. Binnenkomt en binnen blijven bij de gemeentelijke sleutelfiguren. Je lobbyboodschap formuleren. Oplossingen bieden voor gemeentelijke problemen. Het benutten van sociale media. Over samen lobbyen met andere organisaties én eindgebruikers. Die inzichten passen we toe op jouw eigen issues.

Achtergrond:
Gemeenten krijgen meer taken en ze werken samen in regio’s. Ze hebben grote ambities: duurzaamheid, zorg, economie, verkeer. Tegelijk moeten veel gemeenten bezuinigen. Goede relaties met de sleutelfiguren in de gemeenten worden belangrijker.

Meer informatie:
Heb je interesse of wil je meer informatie over deze producten? Heb je concrete plannen of oriënteer je je nog? Neem contact met me op voor een gesprek en een goede kop koffie. Ik denk graag met je mee.

 

Neem contact op