Parttime lobbyen in de culturele sector

parttime lobbyen

Interview met Erik van Venetië. In schrale tijden moeten culturele instellingen de lobby meer aandacht geven om te overleven. Zoek partners om samen mee te lobbyen. Lobbyen is 80 procent huiswerk doen en 20 procent buiten spelen.

Parttime lobbyen in de culturele sector

Interview met Erik van Venetië. In schrale tijden moeten culturele instellingen de lobby meer aandacht geven om te overleven. Zoek partners om samen mee te lobbyen. Lobbyen is 80 procent huiswerk doen en 20 procent buiten spelen.

Voormalig lobbyist van de Nederlandse Spoorwegen en politiek redacteur bij de Volkskrant, Erik van Venetië, publiceerde zes jaar geleden het boek dat hij nu onbescheiden ‘het lobby bijbeltje’ noemt. Samen met Jaap Luikenaar schreef Van Venetië Het Grote Lobbyboek, waarin op praktische wijze wordt ingegaan op de ongeschreven regels van het sobby spel’ voor beginners en gevorderden. “De culturele sector moet de lobbyfunctie hoger waarderen”, aldus Van Venetië, sinds 2OOO lobbyadviseur bij Berenschot.

Lobbyen, met een chique Woord public affairs genoemd, blijft onverminderd populair, zo bewijst de vijfde druk van het boek. De verkoop van het boek blijft stijgen en een vervolg wordt dan ook niet uitgesloten. De aanleiding tot het schrijven van het handboek over de beginselen en de praktijk van het lobbyen kent twee redenen. Van Venetië wilde graag al zijn ervaringen uit zijn rijke (lobby)carrière bundelen en daarnaast de mistige sfeer rondom het vak laten optrekken. “Lobbyisten zijn allang geen mannen in pakken meer die sigaren roken op een statige borrel”, grapt Van Venetië. Naast het aantal belangenbehartigers groeit de laatste jaren ook de diversiteit. Parttime lobbyen is daarvan een actueel voorbeeld.

Parttime lobbyen is niet raar
Externe betrekkingen tot stand laten komen op Woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Het klinkt wellicht vreemd in de oren, maar volgens Van Venetië is parttime lobbyen efficiënt en daardoor een trend. Directies, zeker ook in de kunst- en cultuursector ontdekken steeds meer het belang van public affairs en erkennen de noodzaak dat zij zelf de contacten moeten leggen. De groei van het aantal belangenbehartigers komt doordat politici en ambtenaren Steeds meer open staan om ‘belobbyd’ te worden. Volgens de leermeester is de kans om succesvol besluitvorming te beïnvloeden daardoor steeds groter en dus groeit ook het belang daarvan.

Gespecialiseerd in de kunst- en Cultuursector is Van Venetië niet, wel is hij er stellig van overtuigd dat ook deze sector de lobbyfunctie hoger moet leren waarderen. Met de invoering van de bezuinigingen en de schrale tijden die daarop kunnen volgen, moeten culturele instellingen wel in actie komen om te overleven. Omscholing van huidige werknemers kan daarbij helpen. Het congres podiumkunsten is een goed begin om de urgentie van succesvol lobbyen te vergroten. “Huidige contacten moeten worden versterkt en nieuwe geldbronnen moeten worden aangeboord. Zoek partners om mee samen te werken. Dit kunnen natuurlijk ook (commerciële) bedrijven zijn”, aldus de auteur. Maar wat zijn nu de succesvoorwaarden van een gesprek met een potentiële partner?

Wederzijds belang
Van Venetië is glashelder over de aanpak van een eerste gesprek met een potentiële partner: – “begin niet met bedelen!” Het is in deze onzekere economische tijden belangrijk dat er een wederzijds belang is bij de samenwerking. Die belangen zijn te doorgronden door in de huid te kruipen van het bedrijf of de subsidiegever.

Goed je huiswerk doen is daarbij een eerste vereiste, zegt Van Venetië. Lobbyen is 80% huiswerk doen en 20% buiten spelen. Een lobby is altijd iets van de lange adem en kost altijd veel geduld en tijd. “Een goede werdieping in je toekomstige partner is noodzakelijk”, aldus Van Venetië.

Binnen de kunst- en cultuursector is men vaak huiverig voor een samenwerking met het bedrijfsleven, omdat het artistieke product in gevaar zou kunnen komen. In de lobby dient rekening gehouden te worden met de verbinding tussen de kwaliteitsbewaking van het artistieke product en het wederzijdse belang van de partner waarmee een samenwerking is gezocht.

Concrete tip
Van Venetië benadrukt dat het belangrijk is om je netwerk goed in kaart te brengen, letterlijk, zodat je direct kunt filteren voor wie jij belangrijk bent en andersom. Concreet: pak een groot vel papier en een paar gekleurde Stiften. Neem de tijd en inventariseer op gestructureerde wijze je netwerk. Probeer altijd samenwerkingen te zoeken met andere instellingen, ontwikkel strategiën die de wederzijdse belangen duidelijk in kaart brengen en vooral: schroom niet om te lobbyen. Wanneer je huiswerk op orde is, komt public affairs nooit geforceerd over.

Bron: MM Nieuws, Marketing- en Managementnieuws voor ondernemers in de culturele en creatieve industrie, 2012/3

Bekijk het volledige artikel uit MM Nieuws in PDF