VIJF VERSCHILLENDE STRATEGISCHE ADVIEZEN

strategie complexe projecten

1. VAART GEVEN AAN COMPLEXE PROJECTEN

Je wilt een veilige en duurzame groei, economische versterking, een betere positie van de kwetsbare achterban en aandacht voor al je maatschappelijke stakeholders. Komt dit je bekend voor? Complexe en lange projecten met veel stakeholders die mee beïnvloeden. Welke keuzes maak je en met wie? Daar help ik je bij. We ontwikkelen een strategie waardoor je vaart kan geven aan dit complexe project.

Resultaat
Een wendbaar proces dat voor de langere termijn vaart brengt. Dit doen we om het complexe issue verder te helpen samen met de relevante stakeholders, in een publiek-private samenwerking en met een interne verankering.

Hoe
Samen scherpen we de doelen aan, we benoemen concrete projecten met tastbare resultaten en we vergoten de zichtbaarheid bij relevante stakeholders. We doen dit in adviesgesprekken en sessies met de directie en stakeholders.

lobby strategie

2. MODERNISEREN LOBBYSTRATEGIE

Wil je consequent en effectiever lobbyen in een wereld waarin steeds meer stakeholders meepraten in het lobbyspel? Gun je lobbystrategie een opfrisbeurt!

Resultaat
Je hebt meer uitvoeringskracht voor de lange termijn en je leeft minder in de waan van de dag. Dat is het voordeel van een moderne lobby strategie, speciaal voor jou ontwikkeld. Bij het maken van deze strategie kiezen we de lobby-issues, brengen we je relatienetwerk opnieuw in kaart en houden we rekening met eindgebruikers en andere opkomende stakeholders. Daarnaast onderzoeken we nieuwe en verrassende bondgenootschappen.

Achtergrond
Lobbyen over de platgetreden paden naar en met oude bekenden kan heel nuttig zijn. Toch ligt bedrijfsblindheid op de loer, waardoor je kansen mist. Relatienetwerken verschuiven dagelijks. Er zijn nieuwe stakeholders die in onbekende netwerken de politiek beïnvloeden, gebruik makend van nieuwe methoden. Daarom is het verstandig om je lobby strategie bij de tijd te houden.

2. MODERNISEREN LOBBYSTRATEGIE

Wil je consequent en effectiever lobbyen in een wereld waarin steeds meer stakeholders meepraten in het lobbyspel? Gun je lobbystrategie een opfrisbeurt!

Resultaat
Je hebt meer uitvoeringskracht voor de lange termijn en je leeft minder in de waan van de dag. Dat is het voordeel van een moderne lobby strategie, speciaal voor jou ontwikkeld. Bij het maken van deze strategie kiezen we de lobby-issues, brengen we je relatienetwerk opnieuw in kaart en houden we rekening met eindgebruikers en andere opkomende stakeholders. Daarnaast onderzoeken we nieuwe en verrassende bondgenootschappen.

Achtergrond
Lobbyen over de platgetreden paden naar en met oude bekenden kan heel nuttig zijn. Toch ligt bedrijfsblindheid op de loer, waardoor je kansen mist. Relatienetwerken verschuiven dagelijks. Er zijn nieuwe stakeholders die in onbekende netwerken de politiek beïnvloeden, gebruik makend van nieuwe methoden. Daarom is het verstandig om je lobby strategie bij de tijd te houden.

lobby strategie
strategie creatieve stakeholdersessie

3. CREATIEVE STAKEHOLDERSESSIE

Het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken doe je niet in je eentje. Je werkt samen met bondgenoten. Maar met wie? En hoe geef je een coalitie vorm?

Resultaat
Het resultaat van de sessie is een coalitie van stakeholders mét een actieplan. Hoe gaan we om met maatschappelijk vraagstukken die voor jou en je stakeholders belangrijk zijn?

Hoe
We organiseren een beknopte sessie van anderhalf uur, fysiek of online, met een geselecteerde groep stakeholders. We formuleren de gezamenlijke belangen inventariseren oplossingen, met behulp van digitale tools. Vooraf hou ik korte interviews met de deelnemers. De sessie is geen diepgravende stakeholderanalyse, maar zeker ook geen vrijblijvende brainstormsessie.

strategie online zichtbaarheid

4. PROFESSIONALISEER JE ONLINE ZICHTBAARHEID

Online zichtbaarheid, je kunt niet zonder om je stakeholders te betrekken of te beïnvloeden. Met welke content versterk jij de digitale aanwezigheid van je project of organisatie op je website en je sociale media? Hoe zorg je ervoor dat je volgers bij je blijven?

Resultaat
Een doordachte keuze van online kanalen en middelen met content die jouw doelgroep raakt en mobiliseert.

Hoe
We analyseren de doelgroepen aan de hand van je organisatiedoelen. We kiezen de content en ideale media-mix met de beste kansen op interactie.

4. PROFESSIONALISEER JE ONLINE ZICHTBAARHEID

Online zichtbaarheid, je kunt niet zonder om je stakeholders te betrekken of te beïnvloeden. Met welke content versterk jij de digitale aanwezigheid van je project of organisatie op je website en je sociale media? Hoe zorg je ervoor dat je volgers bij je blijven?

Resultaat
Een doordachte keuze van online kanalen en middelen met content die jouw doelgroep raakt en mobiliseert.

Hoe
We analyseren de doelgroepen aan de hand van je organisatiedoelen. We kiezen de content en ideale media-mix met de beste kansen op interactie.

strategie online zichtbaarheid
strategie burger lobby

5. HOE OM TE GAAN MET BURGERLOBBY

Heb je te maken met burgeractivisten (grassroots) die meelobbyen en jou verrassen, aangenaam of onaangenaam? Hoe anticipeer je daarop?

Resultaat
Een serie concrete acties waarmee je de impact van actiegroepen vroegtijdig herkent en snel reageert.

Achtergrond
Steeds meer burgerlobbygroepen dagen de gevestigde orde uit. Ze opereren snel en laten de emotie van de gewone mensen horen. Werk je met ze samen of houd je hen op afstand? Met hoogleraar Arco Timmermans van de Universiteit Leiden onderzoek ik de invloed van burgerlobby’s en de mogelijke reactiestrategieën.

AFSPRAAK MAKEN? ZO GEREGELD!


    Staat jouw uitdaging hier niet tussen?

    Staat jouw uitdaging hier niet tussen?